Vitajte na našich stránkach

Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice vznikol 1.1.1993 ako obecný podnik pri MČ Košice - Juh. Nie je nástupníckou organizáciou žiadneho podniku. Vznikol za účelom zabezpečovania služieb, ktoré MČ pokladala za nedostatočne zabezpečené a bolo v jej kompetencii ich riešiť (napr. správa trhovísk, letné kúpanie).
Uznesením z 20. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh konaného dňa 11.03.2014 bol do funkcie terajšieho konateľa schválený a menovaný Ing, Ondrej Vargic.
 

FOTOGALÉRIA