Kontakt

 Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice v likvidácii

Telefón:

e-mail:

Sídlo:

IČO:

Zapísana:Konajúca:

+421 55 622 85 75

info@mpskosice.sk

Rastislavova 65, 040 01 Košice

31 687 067

v obchodnom reg. Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 4369/V

Ing. Ondrej Vargic - likvidátor


Zväčšiť mapu