Práčovňa

Činnosť prevádzky je zameraná hlavne pre dôchodcov bývajúcich v malometrážnych bytoch, pre účely Spoločensko-relaxačného centra na ulici Milosrdenstva,  MÚ MČ Košice – Juh a Miestneho podniku služieb, s.r.o Košice.

Cena za 1 kg čisteného prádla bola upravená Miestnym zastupiteľstvom MČ Košice – Juh v roku 2015 na 0,70 € za kilogram pre dôchodcov z MČ Košice - Juh na základe vydaného preukazu.

V nedávnom období došlo k modernizácii práčovne zakúpením novej práčky a  sušičky prádla, čím sa otvoril priestor na využitie aj pre ďalších zákazníkov. V zmysle spomenutého ponúkame obchodnú spoluprácu na pranie prádla a to za sumu 1,67 €/kg  bez DPH. 

Prevádzka je otvorená denne v pracovných dňoch od 7.30  - 15.30 hod.

Zodpovedná osoba: Jana Vojakovičová – tel. 0949 894785