Prenájom garáži

Komplex garážových boxov sa nachádza na Poľskej ulici č. 2 v Košiciach. Vlastníkom nehnuteľnosti je Mesto Košice, ktoré uvedený majetok zverilo do správy MČ Košice – Juh na základe zmluvy č. S-103/1992 zo dňa 18.2.1993. Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice v likvidácii prenajíma tieto boxy na základe zmluvy uzatvorenej medzi MČ Košice Juh a MPS, s.r.o. dňa 26.2.1993.
Objekt garážových boxov slúži na skladové alebo prevádzkové účely:

  • 4 boxy o rozlohe od 32 do 81 m² (vykurované) – cena za prenájom je individuálna podľa veľkosti a účelu prenájmu,
  • 22 boxov o rozlohe 18 m² (vykurované) v hodnote 100,-€/mesiac,
  • 3 boxy o rozlohe 18 m² (nevykurované) 20,-€/mesiac (momentálne obsadené).

OD 31.10.2014 nie sú v ponuke žiadne garážové boxy!!!