Spoločnosť

Likvidátor spoločnosti: Ing. Ondrej Vargic

Dozorná rada:

Predseda: JUDr. Jaroslav Kaifer

členovia:    Ing. Stanislav Vibranský

                     Ing. Juraj Tobák