Trhovisko Blšák

Od 01.01.2017 Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice v likvidácii nie je prevádzkovateľom trhoviska Blšák na Alejovej 2 v Košiciach.